Archív – úřední deska

30.11. 2015 10.12. 2015 Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčky Datum vyvěšení Datum sejmutí Název Odkaz 25.11. 2015 11.12. 2015 Veřejná vyhláška 25.11. 2015 11.12. 2015 DSO-Mikroregion-Rychnovsko-rozpočet-2016 27.10. 2015 5.11. 2015 Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčky 19.10. 2015 4.11. 2015 Záměr – poptávka – výběr uchazeče na provádění zimní údržby 14.9. 2015 24.9. 2015 Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčky 10.9. 2015 6.10. 2015 Dražební vyhláška 10.9. 2015 30.9. 2015 Úřad pro zastupování státu- identifikování vlastníků 10.9. 2015 30.9. 2015 Úřad pro zastupování státu- identifikování vlastníků – příloha 19.8. 2015 30.8. 2015 Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje – ukončení období mimořádných klimatických podmínek 7.8. 2015 30.8. 2015 Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje 5.8. 2015 21.8. 2015 Usnesení – zastavení řízení, SO 08 Geotermální vrty 3.8. 2015 19.8. 2015 Veřejná vyhláška- Rozhodnutí 17.7. 2015 18.8. 2015 Veřejná vyhláška- Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod 17.7. 2015 18.8. 2015 Příloha 1 -Veřejná vyhláška- Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod 17.7. 2015 18.8. 2015 Příloha 2 -Veřejná vyhláška- Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod 24.7. 2015 8.8. 2015 Vyrozumění KÚ KH 16.7. 2015 1.8. 2015 Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Říčky v O.h. – lhůta pro uplatnění námitek 15.7. 2015 31.7. 2015 Veřejná vyhláška – zveřejnění konceptu rozhodnutí 8.7. 2015 24.7. 2015 Veřejná vyhláška – předmětné odvolání proti stavebnímu úřadu 23.6. 2015 9.7. 2015 Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení 8.6. 2015 23.6. 2015 Informace o konání veřejného zasedání 25.6.2015 8.6. 2015 24.6. 2015 Záměr k pronájmu pozemků – pachtu 5.6. 2015 22.6. 2015 Závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2014 27.5. 2015 17.6. 2015 Výkazy FIN, ROZVAHA, PŘÍLOHA, Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2014 DSO 27.5. 2015 17.6. 2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO 27.5. 2015 17.6. 2015 Inventarizační zpráva DSO 27.5. 2015 17.6. 2015 Zpráva o hospodaření DSO Region Orlické hory za rok 2014 Závěrečný účet za rok 2014 21.5. 2015 8.6. 2015 Veřejná vyhláška, Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení 21.5. 2015 8.6. 2015 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových-nedostatečně určité identifikování vlastnictví 5.5. 2015 5.6. 2015 OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území obce 5.5. 2015 30.5. 2015 Závěrečný účet obce Říčky v Orl h pro rok 2014 5.5. 2015 30.5. 2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Říčky v Orl h pro rok 2014 5.5. 2015 30.5. 2015 Opatření o nápravě chyb a nedostatků 2014 5.5. 2015 30.5. 2015 účetní sestavy 2014 4.5. 2015 20.5. 2015 Vyrozumění účastníka řízení, Ondřej Bryscejn 4.5. 2015 20.5. 2015 Vyrozumění účastníka řízení, E. Linhartová 4.5. 2015 20.5. 2015 Vyrozumění účastníka řízení, E. Linhartová 28.4. 2015 4.5. 2015 Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva dne 4.5.2015 28.4. 2015 30.6. 2015 Veřejná vyhláška FÚ 28.4. 2015 14.5. 2015 HC-Královské-Vinohrady-a.-s.-Usnesení 17.4. 2015 3.5. 2015 Návrh závěrečného účtu 2014 17.4. 2015 3.5. 2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2014 17.4. 2015 3.5. 2015 účetní doklady2014 3.4. 2015 22.6. 2015 Veřejná vyhláška, Ministerstvo zemědělství 25.3. 2015 10.4. 2015 Veřejná vyhláška, Ondřej Bryscejn 12.2. 2015 5.3. 2015 Schválený rozpočet obce Říčky 2015 11.2. 2015 2.3. 2015 Rozpočtový výhled DSO Region Orlické hory 11.2. 2015 2.3. 2015 Rozpočet DSO Region Orlické hory 9.2. 2015 24.2. 2015 Vyrozumění o přiznání úćastenství 3.2. 2015 12.2. 2015 Informace o konání veřejného zasedání obce Říčky 23.1. 2015 9.2. 2015 Návrh rozpočtu 2015 13.1. 2015 29.1. 2015 Veřejná vyhláška, HC Vinohrady a.s.
1.12. 2014 17.12. 2014 Usnesení-přerušení-Geotermální-vrty-pro-vytápění-objektu-občanského-vybavení
1.12. 2014 17.12. 2014 Vyrozumění-o-pokračování-řízení-a-výzva-Bryscejnovi
28.11. 2014 15.12. 2014 Návrh-rozpočtu-Mikroregionu-Rychnovsko-2015
24.11. 2014 1.12. 2014 Informace-o-konání-veřejného-zasedání-ZO-1.12.2014
24.10. 2014 4.11. 2014 Oznámení-o-konání-ustavujícího-zasedání-obce-Říčky-v-Orlických-horách
15.10. 2014 18.10. 2014 Vyhlášení-II.-kola-voleb-do-Senátu-Parlamentu-ČR
6.10. 2014 11.10. 2014 Informace o způsobu hlasování, volby do Senátu Parlamentu ČR
6.10. 2014 11.10. 2014 Informace o způsobu hlasování, komunální volby ( 1. část)
6.10. 2014 11.10. 2014 Informace o způsobu hlasování, komunální volby ( 2. část)
15.9. 2014 23.9. 2014 Veřejné zasedání OZ dne 23.9.2014
10.9. 2014 27.9. 2014 Výzva k podání nabídek
8.9. 2014 25.9. 2014 Výzva k podání nabídek
25.8. 2014 10.10. 2014 Volby 2014
15.8. 2014 20.9. 2014 Rozhodnutí o registraci
10.7. 2014 10.10. 2014 Volby do OZ 2014
10.7. 2014 10.10. 2014 Předávání kandidátních listin
6.8. 2014 5.9. 2014 Pronájem pozemků
6.8. 2014 5.9. 2014 Pronájem pozemků – nabídka
6.8. 2014 5.9. 2014 Pronájem pozemků – žádost
28.7. 2014 13.8. 2014 ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
28.7. 2014 13.8. 2014 ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH – seznam
27.7. 2014 4.8. 2014 Veřejné zasedání OZ – 4.8.2014 18:00
1.7. 2014 17.7. 2014 Přerušení řízení – Bryscejn
27.5. 2014 20.6. 2014 Audit DSO – 2013
27.5. 2014 20.6. 2014 Závěrečná zpráva DSO – 2013
27.5. 2014 12.6. 2014 Hospodaření mik. regionu Rychnovsko – 2013
27.5. 2014 12.6. 2014 Závěrečný účet mik. regionu Rychnovsko – 2013
25.5. 2014 2.6. 2014 Veřejné zasedání ZO
6.5. 2014 22.5. 2014 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – územní řízení
28.4. 2014 14.5. 2014 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – územní řízení
24.3. 2014 23.5. 2014 Volby do EP
15.4. 2014 24.4. 2014 Veřejné zasedání
2.4. 2014 17.4. 2014 Komplexní pozemkové úpravy – oznámení
31.3. 2014 16.4. 2014 Nařízení Státní veterinární správy
27.3. 2014 14.4. 2014 NÁVRH – ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013
27.3. 2014 14.4. 2014 ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ – 2013
27.3. 2014 14.4. 2014 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU – 2013
13.3. 2014 31.3. 2014 Veřejná vyhláška – pokračování řízení
5.2. 2014 5.3. 2014 Návrh rozpočtu pro rok 2014
19.2. 2014 27.2. 2014 Veřejné zasedání ZO
10.2. 2014 27.2. 2014 Zamítnutí odvolání
5.2. 2014 21.2. 2014 Rozpočtový výhled 2015-2017
29.1. 2014 14.2. 2014 Rozpočet DSO Orl. h.
13.1. 2014 29.1. 2014 Veřejná vyhláška – sdělení
6.12. 2013 16.12. 2013 Veřejné zasedání – 16.12. 2013
15.11. 2013 1.12. 2013 Návrh rozpočtu – mikroregion
11.11. 2013 27.11. 2013 Vyhláška – nové projednání
7.11. 2013 23.11. 2013 Vyrozumění – odvolání
31.10. 2013 16.11. 2013 Veřejná vyhláška – územní plánování
14.10. 2013 30.10. 2013 Veřejná vyhláška – odvolání
4.10. 2013 21.10. 2013 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
4.10. 2013 21.10. 2013 Rozhodnutí o vyloučení nabídek
4.10. 2013 21.10. 2013 Veřejná vyhláška – rozhodnutí stavba
18.8. 2013 26.10. 2013 Volby do PS – oznámení (25.-26.10. 2013)
18.8. 2013 26.10. 2013 Volby do PS – informace (25.-26.10. 2013)
8.10. 2013 16.10. 2013 Veřejné zasedání ZO – 16.10. 18:00
19.9. 2013 4.10. 2013 Výzva k podání nabídky – dodávky
10.9. 2013 27.9. 2013 Rozhodnutí – nejvýhodnější nabídka
10.9. 2013 27.9. 2013 Rozhodnutí – vyloučení uchazečů
10.9. 2013 27.9. 2013 Zrušení řízení – dodávky
4.9. 2013 20.9. 2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – VÝZVA
23.8. 2013 9.9. 2013 POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ
23.8. 2013 9.9. 2013 VÝZVA K DOPLNĚNÍ PODKLADŮ
23.8. 2013 11.9. 2013 Výzva k podání nabídky – dodávky
23.8. 2013 11.9. 2013 Výzva k podání nabídky – stavba
1.8. 2013 15.8. 2013 Veřejné zasedání OZ – 15.8. 2013
15.7. 2013 31.7. 2013 Veřejná vyhláška – umístění stavby
4.7. 2013 21.7. 2013 Veřejná vyhláška
1.7. 2013 17.7. 2013 STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 124/2013
5.6. 2013 22.6. 2013 Varroáza včel
6.6. 2013 26.6. 2013 Vyrozumění o pokračování řízení
6.6. 2013 26.6. 2013 Závěrečný účet – svazek obcí Rychnovsko
30.5. 2013 17.6. 2013 Veřejná vyhl. – Seznámení s podklady rozhodnutí
24.5. 2013 10.6. 2013 Dopravní značení, foto
14.5. 2013 30.5. 2013 Zpráva auditora DSO – 2012
14.5. 2013 30.5. 2013 Závěrečný účet DSO – 2012
17.5. 2013 27.5. 2013 Veřejné zasedání ZO – 27.5.2013 v 18.00 hod
29.4. 2013 16.5. 2013 Veřejná vyhláška – FÚ
29.4. 2013 16.5. 2013 Informace pro občany – FÚ
22.4. 2013 8.5. 2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012
22.4. 2013 8.5. 2013 Výkaz zisku a ztrát za rok 2012
22.4. 2013 8.5. 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2012
22.4. 2013 8.5. 2013 Veřejná vyhláška
22.4. 2013 8.5. 2013 Vyrozumění účastníka
18.4. 2013 4.5. 2013 Dopravní značení
10.4. 2013 27.4. 2013 Veřejná vyhláška – přerušení
5.4. 2013 22.4. 2013 Veřejná vyhláška – zamítnutí
2.4. 2013 18.4. 2013 Veřejná vyhláška
25.3. 2013 10.4. 2013 Opatření – varroáza včel
22.3. 2013 7.4. 2013 Veřejná vyhláška – přerušení řízení
11.3. 2013 26.3. 2013 Pokračování řízení
6.3. 2013 21.3. 2013 Rozpočet na rok 2013
6.3. 2013 22.3. 2013 Pokračování řízení – stavba
6.3. 2013 22.3. 2013 Pokračování řízení – příloha
6.3. 2013 22.3. 2013 Sdělení o možnosti vyjádřit se
27.2. 2013 14.3. 2013 Vyrozumění o odvolání
25.2. 2013 5.3. 2013 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce
18.2. 2013 7.3. 2013 Stavební řízení – úprava silnice
18.2. 2013 7.3. 2013 Výběrové řízení
14.2. 2013 2.3. 2013 Veřejná vyhláška – umístění stavby
11.2. 2013 28.2. 2013 Návrh rozpočtu 2013
28.1. 2013 14.2. 2013 DSO – rozpočet 2013
28.1. 2013 14.2. 2013 DSO – rozpočtový výhled 2014-2016
9.1. 2013 25.1. 2013 Vyrozumění o odvolání
9.1. 2013 25.1. 2013 Vyrozumění o odvolání – příloha
12.11. 2012 26.1. 2013 Veřejná vyhláška – plánovací smlouvy
12.11. 2012 26.1. 2013 Volby prezidenta
21.12. 2012 7.1. 2013 Veřejná vyhláška – zahájení ÚŘ
12.12. 2012 31.12. 2012 OZV č. 1/2012 – o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
12.12. 2012 28.12. 2012 Schválená vyhláška odpady 2012
7.12. 2012 24.12. 2012 Veřejná vyhláška – přerušení řízení
4.12. 2012 20.12. 2012 Vyrozumění o odvolání
26.11. 2012 12.12. 2012 Návrh vyhlášky o odpadech
3.12. 2012 11.12. 2012 Veřejné zasedání – 11.12. 2012 v 17 hod.
26.11. 2012 12.12. 2012 Veřejná vyhláška – výzva
8.11. 2012 26.11. 2012 Veřejná vyhláška – zrušení UR
11.11. 2012 28.11. 2012 Provozování dráhy
8.11. 2012 26.11. 2012 Rozpočet 2013 – DSO Rychnovsko
5.11. 2012 21.11. 2012 Veřejná vyhláška – umístění stavby
15.10. 2012 31.10. 2012 Veřejná vyhláška – oznámení
24.9. 2012 10.10. 2012 Výzva k podání připomínek
24.9. 2012 10.10. 2012 Zahájení územního řízení
13.8. 2012 13.10. 2012 Volby do zastupitelstev krajů
13.8. 2012 13.10. 2012 Volby do zastupitelstev krajů – oznámení
29.8. 2012 6.9. 2012 Veřejné zasedání zastupitelstva – 6.9.2012 v 18:00
10.8. 2012 10.9. 2012 Veřejná nabídka pozemků určených k prodeji
13.8. 2012 29.8. 2012 Veřejná vyhláška – územní rozhodnutí (příloha)
27.7. 2012 13.8. 2012 Veřejná vyhláška – územní rozhodnutí
25.6. 2012 12.7. 2012 Veřejná vyhláška – územní řízení
11.6. 2012 27.6. 2012 DSO Rychnovsko záv. účet a audit 2011
6.6. 2012 16.6. 2012 Informace o konání veřejného zasedání
28.5. 2012 13.6. 2012 Závěrečný účet za rok 2011
28.5. 2012 13.6. 2012 Zpráva auditora za rok 2011
28.5. 2012 13.6. 2012 Plnění rozpočtu
28.5. 2012 13.6. 2012 Inventarizační zpráva
28.5. 2012 13.6. 2012 Finance12 2011
16.5. 2012 2.6. 2012 Audit DSO za rok 2011
16.5. 2012 2.6. 2012 Zpráva o hospodaření DSO – 2001
10.5. 2012 28.5. 2012 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ – zasněžování
7.5. 2012 23.5. 2012 Veřejnoprávní smlouva – Rokytnice
23.4. 2012 22.5. 2012 Veřejná vyhláška – stavba občanského vybavení
25.4. 2012 11.5. 2012 Schválení návrhu KPÚ – Nebeská Rybná
11.4. 2012 10.5. 2012 Veřejná vyhláška – FÚ Rychnov n. K.
15.3. 2012 2.4. 2012 Veřejná vyhláška – umělé zasněžování
7.3. 2012 16.3. 2012 Veřejné zasedání 15.3. 2012
27.2. 2012 15.3. 2012 Záměr pronájmu nebytových prostor
24.2. 2012 12.3. 2012 Návrh rozpočtu obce na rok 2012
24.2. 2012 12.3. 2012 Záměr obce – pronájem pozemků
7.2. 2012 28.2. 2012 Výběrové řízení – Ministerstvo obrany
1.2. 2012 17.2. 2012 DSO – Návrh rozpočtu na rok 2012
1.2. 2012 17.2. 2012 DSO – rozpočtový výhled 2013-2015
3.1. 2012 19.1. 2012 Informace k novele zákona o dani z nemovitostí
28.12. 2011 13.1. 2012 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA – zápis údajů do systému RUIAN
16.12. 2011 3.1. 2012 Veřejná vyhláška – KPÚ
16.12. 2011 3.1. 2012 Obvod KPÚ Říčky
14.12. 2011 16.1. 2012 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
14.12. 2011 16.1. 2012 OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
12.12. 2011 28.12. 2011 Rozhodnutí ministerstva zemědělstvi
1.12. 2011 20.12. 2011 Rozpočtové opatření
1.12. 2011 20.12. 2011 Rozpočtový výhled
12.12. 2011 20.12. 2011 Pozvánka na veřejné zasedání
2.12. 2011 19.12. 2011 Návrh rozpočtu 2012 mikroregionu Rychnovsko
9.11. 2011 25.11. 2011 Závěr zjišťovacího řízení – umělé zasněžování
1.11. 2011 17.11. 2011 Veřejná vyhláška – zásady územního rozvoje
18.10. 2011 17.11. 2011 Zjišťovací řízení – umělé zasněžování
17.10. 2011 27.10. 2011 Pozvánka na veřejné zasedání
11.10. 2011 27.10. 2011 Rozpočtové opatření
5.9. 2011 21.10. 2011 Výzva k podání podnětů k územnímu plánu
20.9. 2011 4.10. 2011 Odvolání – pozemkový úřad
22.8. 2011 31.8. 2011 Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva
9.6.2011 30.6.2011 Veřejná vyhláška – územní řízení
12.5.2011 26.6.2011 Změny č. 2 územního plánu – Bartošovice v Orl. horách
30.5.2011 10.6.2011 Pozvánka na veřejné zasedání OZ
18.5.2011 17.6.2011 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce za rok 2010
18.5.2011 17.6.2011 Závěrečný účet Obce Říčky v Orlických horách za rok 2010
18.5.2011 17.6.2011 Zpráva o výsledku přezkoumání hospadaření obce za rok 2010
11.5.2011 10.6.2011 Zadání změny č. 3 územního plánu – Bartošovice v Orl. horách
29.4.2011 30.5.2011 Vyhláška – Daň z nemovitostí na rok 2011

Úřední deska