Kontakty

oficiální název Obec Říčky v Orlických horách
adresa Říčky v Orlických horách č.p. 2
517 61 Rokytnice v Orlických horách
telefon 603 492 062 – starosta
724 187 334
oficiální WWW www.obecricky.cz
e-mail ou.ricky@obecricky.cz
ID datové schránky g59aqcu
elektronická podatelna e-mail ou.ricky@obecricky.cz, datovou zprávou g59aqcu Technické parametry datové zprávy Před zasláním datové zprávy si prosím prostudujte podmínky, za jakých bude vaše datová zpráva zpracována. V případě nedodržení níže uvedených podmínek bude Obecní úřad Říčky v Orlických horách postupovat v souladu s platnou legislativou.
1.Technické parametry přijímaných datových zpráv
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg, .jpeg, .png, .htm, .html, .xhtml, .xml, .odt.
Výše uvedené formáty mohou být zabalené v souboru ZIP.
Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy je 5 MByte
2.Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy
Datové zprávy jsou přijímány na: FLASH DISK, CD-ROM, DVD-ROM
3.Postup v případě zjištění škodlivého kódu (ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.) u přijaté datové zprávy.
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem atd.), není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.
bankovní spojení ČS Rokytnice v Orlických horách
1240087349/0800
IČO 005 79 149
starosta Ing. Jaroslav Kuchta
místostarosta Jiří Soběslav
úřední hodiny starosty po 15-17 hod
hodiny podatelny OÚ po 9-16 hod
mimo tyto úřední hodiny si návštěvu domluvte předem telefonicky (724 187 334 nebo 603 492 062)
složení zastupitelstva:
starosta Ing. Jaroslav Kuchta
místostarosta Jiří Soběslav
členové ZO Martina Fusková – předseda finančního výboru
Milan Fusko – předseda kontrolního výboru
Miroslav Bárnet
finanční výbor Martina Fusková – předseda finančního výboru
Jana Minářová
Josef Kohoutek
kontrolní výbor Milan Fusko – předseda kontrolního výboru
Růžena Chudá
Luděk Jiroud