Právní předpisy obce

Datum Název Odkaz
19.12. 2018 Příloha-č.-1-2018-k-obecně-závazné-vyhlášče-č.-2-2015
20.7.2018 Informování veřejnosti
10.12.2015 OZV č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
5.5.2015 OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území obce
2.12. 2014 Příloha-č.-1-2014-k-obecně-závazné-vyhlášče-č.-4-2011
12.12. 2012 OZV č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
5.1. 2011 OZV č. 5/2011 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství
5.1. 2011 OZV č. 4/2011 O místním poplatku za odpady
5.1. 2011 OZV č. 3/2011 O místním poplatku z ubytovací kapacity
5.1. 2011 OZV č. 2/2011 O místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
5.1. 2011 OZV č. 1/2011 O místním poplatku ze psů
1.1. 2009 OZV č. 1/2008 O stanovení koeficientu daně z nemovitostí
6.9. 2006 OZV č. 4/06 O schválení Změny č. 2 Územního plánu

Archiv