Úřední deska

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název Odkaz
19.3. 2019 5.4. 2019 SDZ – uzavírka, oprava komunikace III/3111 Říčky-Orl.Záhoří
14.3. 2019 1.4. 2019 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky vydání OOP
7.3. 2019 30.11. 2019 Zahájení řízení – uzavírka III/3111 Říčky-Orlické Záhoří
5.3. 2019 21.3. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, NIV Říčky v Orl. h. – seznam k 1.2.2019
21.1. 2019 30.1. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání, 30.1.2019
14.1. 2019 30.1. 2019 Záměr pronájmu nebytových prostor
10.1. 2019 30.1. 2019 Návrh rozpočtu obce Říčky 2019
10.1. 2019 30.1. 2019 Plnění rozpočtu 2018 k návrhu rozpočtu 2019
17.12. 2018 2.1. 2019 Veřejná vyhláška – společné povolení
13.12. 2018 29.12. 2018 Rozhodnutí o ukončení veřejnoprávní smlouvy
13.12. 2018 29.12. 2018 Veřejná vyhláška – Rozhodnutí
10.12. 2018 19.1. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání, 19.12.2018
10.12. 2018 9.1. 2019 Veřejná vyhláška, Agentura ochrany přírody
3.12. 2018 19.12. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Rychnovsko 2020_2021
3.12. 2018 19.12. 2018 Návrh rozpočtu na rok 2019, Mikroregion Rychnovsko
30.11. 2018 15.12. 2018 návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Černá Voda u Orlického Záhoří
26.11. 2018 18.12. 2018 Návrh střednědobý výhled rozpočtu 2020_2023
22.11. 2018 11.12. 2018 Návrh rozpočtu na rok 2019, DSO Region Orlické hory
22.11. 2018 11.12. 2018 Návrh – Střednědobý výhled rozpočtu od 2020 – 2022, DSO Region Orlické hory
13.11. 2018 29.11. 2018 Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje veřejnou vyhláškou
8.11. 2018 15.11. 2018 Pozvánka na veřejné zasedání, 15.11.2018
7.11. 2018 23.11. 2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
7.11. 2018 23.11. 2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
22.10. 2018 1.11. 2018 Pozvánka na veřejné ustavující zasedání, 1.11.2018
9.10. 2018 25.10. 2018 Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení SŘ – řízení podle §56 ZOOP – sběr ZCHD hub
9.10. 2018 25.10. 2018 NIV Říčky v Orl. h. – seznam k 1.8.2018, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
8.10. 2018 31.10. 2018 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
3.10. 2018 5.11. 2018 Nabídka nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro Státní pozemkový úřad k propachtování/pronájmu
21.9. 2018 22.11. 2018 Nabídka státních pozemků k prodeji
17.9. 2018 4.10. 2018 Oznámení zveřejnění Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a Úplného znění Zásad územního
rozvoje Královéhradeckého kraje po vydání Aktualizace č. 1
13.9. 2018 20.9. 2018 Pozvánka na veřejné zasedání, 20.9.2018
7.9. 2018 23.9. 2018 Upozornění k odstranění stromoví a jiných porostů
6.9. 2018 24.9. 2018 Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje – ukončení období mimořádných klimatických podmínek
5.9. 2018 21.9. 2018 Veřejná vyhláška , zastavení řízení
1.8. 2018 3.9. 2018 Nabídka pozemků k pronájmu, KPÚ pro Královéhradecký kraj
31.7. 2018 20.8. 2018 Výzva – veřejná zakázka malého rozsahu
26.7. 2018 28.8. 2018 Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Černá Voda u Orlického Záhoří
25.7. 2018 25.8. 2018 Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje
17.7. 2018 25.7. 2018 Pozvánka na veřejné zasedání, 25.7.2018
27.6. 2018 13.7. 2018 Výzva o návrhu na zrušení opatření obecné povahy – Územního plánu Říčky
v Orlických horách, resp. jeho části, výzva o opatření obecné povahy
27.6. 2018 13.7. 2018 Výzva o návrhu na zrušení opatření obecné povahy – Územního plánu Říčky
v Orlických horách, resp. jeho části, výzva o opatření obecné povahy
19.6. 2018 5.7. 2018 Veřejná vyhláška, rozhodnutí o povolení stavby před jejím dokončením
12.6. 2018 29.6. 2018 Závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Rychnovsko za rok 2017
30.5. 2018 30.6. 2018 Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Říčky v Orlických horách
23.5. 2018 12.6. 2018 Závěrečný účet 2017 DSO Orlické hory, zpráva o přezkoumání hospodaření 2017 DSO Orlické hory, Výkazy 2017, inventarizační zpráva 2017 DSO Orlické hory
7.5. 2018 17.5. 2018 Pozvánka na veřejné zasedání, 17.5.2018
7.5. 2018 23.5. 2018 Veřejná vyhláška , usnesení – Stavba občanského vybavení a ubytování
3.5. 2018 3.5. 2019 Oznámení Mikroregionu Rychnovsko s údaji o zveřejnění rozpočtu, rozp. opatřeních, rozp. výhledu a záv. účtu na stránkách Mikroregionu Rychnovsko
2.5. 2018 4.6. 2018 Státní pozemkový úřad -Říčky v Orlických horách nabídka 2.5.2018
30.4. 2018 17.5. 2018 Návrh závěrečného účtu 2017, zpráva o přezkoumání hospodaření 2017, fenix sestava 2017, inventarizační zpráva 2017
27.4. 2018 13.5. 2019 Veřejná vyhláška, – Oznámení o zahájení řízení
27.4. 2018 18.5. 2018 Finanční úřad, veřejná vyhláška
9.4. 2018 23.4. 2018 Výzva k podání nabídek a textová část zadávací dokumentace
5.4. 2018 22.4. 2019 Rozhodnutí – udělení souhlasu k VPS – Rokytnice v Orl.horách – Říčky v Orl.horách, Usnesení
30.3. 2018 14.4. 2018 Žádost o SDZ – Říčky v Oh – Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy
21.3. 2018 5.4. 2018 Pozvánka na veřejné zasedání, 5.4.2018
15.3. 2018 15.3. 2019 Schválený rozpočet a schválený výhled DSO 2018
28.2. 2018 28.2. 2019 Rozpočet obce pro rok 2018
27.2. 2018 14.3. 2018 NIV Říčky v Orlických horách – seznam k 1.2.2018 – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
19.2. 2018 28.2. 2018 Pozvánka na veřejné zasedání, 28.2.2018
16.2. 2018 5.3. 2018 Veřejná vyhláška,výzva k doplnění podkladů
12.2. 2018 28.2. 2018 Veřejná vyhláška,Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (říjen 2016 – leden 2018)
9.2. 2018 10.3. 2018 Návrh rozpočtu obce pro rok 2018, rozpočet 2017, plnění rozpočtu 2017
31.1. 2018 8.3. 2018 Návrh rozpočtu DSO ROH pro rok 2018
31.1. 2018 8.3. 2018 Návrh Střednědobého rozpočtového výhledu 2019-2020
19.12. 2017 5.1. 2018 Veřejná vyhláška, rozhodnutí
22.12. 2017 13.1. 2018 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise, volba Prezidenta ČR
4.12. 2017 13.12. 2017 Pozvánka na veřejné zasedání, 13.12.2017
28.11. 2017 16.12. 2017 Střednědobý výhled rozpočtu DSO na roky 2018-2020
28.11. 2017 16.12. 2017 Návrh rozpočtu DSO na rok 2018
27.11. 2017 13.12. 2017 Oznámení o rozšíření obvodu upravovaného území KoPÚ Černá Voda
27.11. 2017 13.12. 2017 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Černá Voda u Orlického Záhoří – oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek
12.11. 2017 13.1. 2018 INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ,STANOVENÍ MINIMÁLNÍHO POČTU ČLENŮ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE
12.11. 2017 13.1. 2018 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
6.11. 2017 22.11. 2017 Veřejná vyhláška, Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
6.11. 2017 22.11. 2017 Veřejná vyhláška, sdělení o možnosti se vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí
17.10. 2017 2.11. 2017 Veřejná vyhláška, aktualizace č. 2 zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
9.10. 2017 19.10. 2017 Pozvánka na veřejné zasedání, 19.10.2017
27.9. 2017 17.10. 2017 Záměr pronájmu nebytových prostor
15.9. 2017 1.10. 2017 Veřejná vyhláška – Návrh opaření obecné povahy
14.9. 2017 30.9. 2017 Nedostatečné identifikování vlastníků – Úřad pro zastupování státu
21.8. 2017 21.10. 2017 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise, počtu prostorů pro úpravu hlasovacích lístků, jmenování zapisovatele okrskové volební komise a sídla volebního okrsku
21.8. 2017 21.10. 2017 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB-VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
24.7. 2017 8.8. 2017 Pozvánka na veřejné zasedání, 8.8.2017
14.7. 2017 2.8. 2017 STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU – opatření obecné povahy veřejná vyhláška-změna termínu
22.6.2017 20.7.2017 Změna rozpočtu 2/17 k 22.6.2017 – DSO Orlické hory
22.6. 2017 20.7. 2017 Závěrečný účet DSO Region Orlické hory za rok 2016
27.6. 2017 14.7. 2017 STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU – opatření obecné povahy veřejná vyhláška
9.6. 2017 26.6. 2017 Územní plán obce Říčky v Orlických horách
9.6. 2017 26.6. 2017 Veřejná vyhláška – Oznámení o vydání územně plánovací dokumentace
7.6. 2017 28.6. 2017 Zpráva o přezkoumání hospodaření+ Závěrečný účet 2016 – DSO Mikr. Rychnovsko
1.6. 2017 22.6. 2017 Zpráva o přezkoumání hospodaření – DSO
1.6. 2017 22.6. 2017 Zpráva o hospodaření DSO 2016
1.6. 2017 22.6. 2017 Inventarizační zpráva 2016 DSO
1.6. 2017 22.6. 2017 DSO ROH výkazy prosinec-2016
31.5. 2017 8.6. 2017 Pozvánka na veřejné zasedání, 8.6.2017
15.5. 2017 24.5. 2017 Pozvánka na veřejné zasedání, 24.5.2017
5.5. 2017 25.3. 2018 Dobrovolný svazek obcí Region Orlické hory – Změna rozpočtu 1/17 k 18.4.2017
24.4. 2017 24.5. 2017 Návrh závěrečného účtu 2016, Zpráva o přezkoumání hospodaření 2016, Fenix sestava 2016
24.4. 2017 29.5. 2017 Veřejná vyhláška – Finanční úřad – daň z nemovitých věcí 2017
4.6. 2017 22.4. 2017 Veřejná vyhláška- Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
20.3. 2017 20.3. 2018 Schválený rozpočet 2017 DSO Orlické hory
20.3. 2017 20.3. 2018 Střednědobý VR 2018-20 DSO Orlické hory
24.2. 2017 12.4. 2017 Veřejná vyhláška- zahájení řízení o územním plánu Říčky v Orlických horách – veřejné projednání (5.4.2017)
20.2. 2017 10.3. 2017 Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem se stavem k 1. 2. 2017
6.2. 2017 22.2. 2017 Návrh rozpočtu DSO pro rok 2017
6.2. 2017 22.2. 2017 Rozpočtový výhled DSO 2018-2020
1.2. 2017 9.2. 2017 Pozvánka na veřejné zasedání, 9.2.2017
24.1. 2017 9.2. 2017 Návrh rozpočtu obce pro rok 2017
15.12. 2016 31.12. 2016 Příloha 1 k OZV č.2_2015
5.12. 2016 14.12. 2016 Pozvánka na veřejné zasedání, 14.12.2016 od 19.00
28.11. 2016 14.12. 2016 Záměr pronájmu(pachtu) části pozemků (trvalé travní porosty)
28.11. 2016 14.12. 2016 DSO Mikroregion Rychnovsko, návrh rozpočtu 2017
16.11. 2016 2.12. 2016 Stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí ( Návrh ÚP Říčky v O.h.)
15.11. 2016 1.12. 2016 Veřejná vyhláška, Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje KK kraje
10.10. 2016 20.10. 2016 Pozvánka na veřejné zasedání 20.10.2016
3.10. 2016 16.10. 2016 Poptávka – zimní údržba 2016/2017
19.9. 2016 5.10. 2016 Veřejná vyhláška – omezení vstupu do honitby
19.9. 2016 5.10. 2016 Veřejná vyhláška – Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (červenec 2014 – září 2016)-návrh
19.9. 2016 5.10. 2016 Nedostatečná identifikace vlastníků, Úřad pro zastupování státu
5.9. 2016 13.9. 2016 Informace o konání veřejného zasedání 13.9.2016
29.8. 2016 14.9. 2016 Stavební povolení č. 131/16, III/3109 + III/31010 Říčky v Orlických horách – I. etapa
16.8. 2016 1.9. 2016 Veřejná vyhláška, zákaz vstupu na lesní honební pozemky honitby – Kolowratské lesy
8.8. 2016 8.10. 2016 Informace o konání voleb dne 7.-8.10.2016
4.8. 2016 19.9. 2016 Veřejná vyhláška, Zveřejnění návrhu územního plánu Říčky v Orlických horách a vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Říčky na udržitelný rozvoj území
1.8. 2016 18.8. 2016 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou, „III/3109 + III/31010 Říčky v Orlických horách – 1. etapa“
20.7. 2016 5.8. 2016 Oznámení o vyložení aktualizace soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek
1.7. 2016 18.7. 2016 Vyrozumění účastníka řízení o podaném odvolávání
14.6. 2016 22.6. 2016 Pozvánka na veřejné zasedání
6.6. 2016 23.6. 2016 Závěrečný účet DSO Mikroregion Rychnovsko 2015 + Zpráva o výsledku hospodaření 2015
30.5. 2016 2.7. 2016 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
30.5. 2016 17.6. 2016 Opatření obecné povahy- Program zlepšování kvality ovzduší, zóna CZ05
30.5. 2016 17.6. 2016 Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby
25.5. 2016 17.6. 2016 Zpráva o hospodaření DSO Region Orlické hory za rok 2015 Závěrečný účet za rok 2015
25.5. 2016 17.6. 2016 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Region Orlické hory za rok 2015
25.5. 2016 17.6. 2016 Inventarizační zpráva DSO Region Orlické hory za rok 2015
25.5. 2016 17.6. 2016 Výkazy FIN, ROZVAHA, PŘÍLOHA, Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2015 DSO Region Orlické hory za rok 2015
24.5. 2016 2.6. 2016 Pozvánka na veřejné zasedání, 2.6.2016
20.5. 2016 6.6. 2016 Veřejná vyhláška, Rozhodnutí o umístění stavby
16.5. 2016 2.6. 2016 Oznámení o záměru prodeje pozemku
16.5. 2016 2.6. 2016 Rozpočtový výhled pro roky 2017 – 2020
16.5. 2016 2.6. 2016 Návrh závěrečného účtu za rok 2015
16.5. 2016 2.6. 2016 Inventarizační zpráva za rok 2015
16.5. 2016 2.6. 2016 Výkazy za rok 2015 k závěrečnému účtu
16.5. 2016 2.6. 2016 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2015
24.4. 2016 3.5. 2016 Pozvánka na veřejné zasedání
4.4. 2016 6.5. 2016 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
21.3. 2016 7.4. 2016 Veřejná vyhláška – územní rozhodnutí o umístění stavby
21.3. 2016 22.4. 2016 Oznámení- zahájení obnovy katastrálního operátu
14.3. 2016 31.3. 2016 Veřejná vyhláška, výzva účastníkům vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
2.3. 2016 27.4. 2016 Odročení dražebního jednání
2.3. 2016 30.3. 2016 Nedostatečná identifikace vlastníků, Úřad pro zastupování státu
23.2. 2016 5.4. 2016 Elektronická dražba
18.2. 2016 18.3. 2016 Schválený rozpočet pro rok 2016
10.2. 2016 18.2. 2016 Pozvánka na veřejné zasedání
8.2. 2016 25.2. 2016 Veřejná vyhláška, Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby
1.2. 2016 18.2. 2016 Návrh rozpočtu pro rok 2016
1.2. 2016 1.3. 2016 Dražební vyhláška 1.kolo
1.2. 2016 18.2. 2016 VV Oznámení o vydání opatření obecné povahy
1.2. 2016 18.2. 2016 Příloha ( Povodí Dunaje) Oznámení o vydání opatření obecné povahy
1.2. 2016 18.2. 2016 Příloha ( Povodí Labe) Oznámení o vydání opatření obecné povahy
1.2. 2016 18.2. 2016 Příloha ( Povodí Odry) Oznámení o vydání opatření obecné povahy
1.2. 2016 18.2. 2016 Návrh rozpočtu 2016 DSO
1.2. 2016 18.2. 2016 Rozpočtový výhled 2017 – 2019 DSO
25.1. 2016 11.2. 2016 Stavební povolení Veřejnou vyhláškou,„III/31010 Říčky v Orlických horách – II. etapa“
25.1. 2016 11.2. 2016 Stavební povolení Veřejnou vyhláškou,„III/31010 Říčky v Orlických horách – II. etapa“, Příloha
25.1. 2016 11.2. 2016 Veřejná vyhláška, územní rozhodnutí o umístění stavby
25.1. 2016 11.2. 2016 Veřejná vyhláška, územní rozhodnutí o umístění stavby, příloha
25.1. 2016 11.2. 2016 VYROZUMĚNÍ O POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ A VÝZVA ÚČASTNÍKŮM ŘÍZENÍ K UPLATNĚNÍ PRÁVA VYJÁDŘIT SE K PODKLADŮM ROZHODNUTÍ
14.12. 2015 30.12. 2015 Veřejná Vyhláška , oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby
14.12. 2015 30.12. 2015 Veřejná Vyhláška , oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby, Příloha č . 1
14.12. 2015 30.12. 2015 Veřejná Vyhláška , oznámení stavebního řízení
14.12. 2015 30.12. 2015 Veřejná Vyhláška , oznámení stavebního řízení, Příloha č. 1
14.12. 2015 30.12. 2015 Seznam vlastníků nemovitostí – nedostatečné identifikování
10.12. 2015 1.1. 2016 Plán preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany pro rok 2016
10.12. 2015 1.1. 2016 Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích, obec Říčky
30.11. 2015 10.12. 2015 Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčky
25.11. 2015 11.12. 2015 Veřejná vyhláška
25.11. 2015 11.12. 2015 DSO-Mikroregion-Rychnovsko-rozpočet-2016
27.10. 2015 5.11. 2015 Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčky
19.10. 2015 4.11. 2015 Záměr – poptávka – výběr uchazeče na provádění zimní údržby
14.9. 2015 24.9. 2015 Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčky
10.9. 2015 6.10. 2015 Dražební vyhláška
10.9. 2015 30.9. 2015 Úřad pro zastupování státu- identifikování vlastníků
10.9. 2015 30.9. 2015 Úřad pro zastupování státu- identifikování vlastníků – příloha
19.8. 2015 30.8. 2015 Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje – ukončení období mimořádných klimatických podmínek
7.8. 2015 30.8. 2015 Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje
5.8. 2015 21.8. 2015 Usnesení – zastavení řízení, SO 08 Geotermální vrty
3.8. 2015 19.8. 2015 Veřejná vyhláška- Rozhodnutí
17.7. 2015 18.8. 2015 Veřejná vyhláška- Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod
17.7. 2015 18.8. 2015 Příloha 1 -Veřejná vyhláška- Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod
17.7. 2015 18.8. 2015 Příloha 2 -Veřejná vyhláška- Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod
24.7. 2015 8.8. 2015 Vyrozumění KÚ KH
16.7. 2015 1.8. 2015 Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Říčky v O.h. – lhůta pro uplatnění námitek
15.7. 2015 31.7. 2015 Veřejná vyhláška – zveřejnění konceptu rozhodnutí
8.7. 2015 24.7. 2015 Veřejná vyhláška – předmětné odvolání proti stavebnímu úřadu
23.6. 2015 9.7. 2015 Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení
8.6. 2015 23.6. 2015 Informace o konání veřejného zasedání 25.6.2015
8.6. 2015 24.6. 2015 Záměr k pronájmu pozemků – pachtu
5.6. 2015 22.6. 2015 Závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2014
27.5. 2015 17.6. 2015 Výkazy FIN, ROZVAHA, PŘÍLOHA, Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2014 DSO
27.5. 2015 17.6. 2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO
27.5. 2015 17.6. 2015 Inventarizační zpráva DSO
27.5. 2015 17.6. 2015 Zpráva o hospodaření DSO Region Orlické hory za rok 2014 Závěrečný účet za rok 2014
21.5. 2015 8.6. 2015 Veřejná vyhláška, Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení
21.5. 2015 8.6. 2015 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových-nedostatečně určité identifikování vlastnictví
5.5. 2015 5.6. 2015 OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území obce
5.5. 2015 30.5. 2015 Závěrečný účet obce Říčky v Orl h pro rok 2014
5.5. 2015 30.5. 2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Říčky v Orl h pro rok 2014
5.5. 2015 30.5. 2015 Opatření o nápravě chyb a nedostatků 2014
5.5. 2015 30.5. 2015 účetní sestavy 2014
4.5. 2015 20.5. 2015 Vyrozumění účastníka řízení, Ondřej Bryscejn
4.5. 2015 20.5. 2015 Vyrozumění účastníka řízení, E. Linhartová
4.5. 2015 20.5. 2015 Vyrozumění účastníka řízení, E. Linhartová
28.4. 2015 4.5. 2015 Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva dne 4.5.2015
28.4. 2015 30.6. 2015 Veřejná vyhláška FÚ
28.4. 2015 14.5. 2015 HC-Královské-Vinohrady-a.-s.-Usnesení
17.4. 2015 3.5. 2015 Návrh závěrečného účtu 2014
17.4. 2015 3.5. 2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2014
17.4. 2015 3.5. 2015 účetní doklady2014
3.4. 2015 22.6. 2015 Veřejná vyhláška, Ministerstvo zemědělství
25.3. 2015 10.4. 2015 Veřejná vyhláška, Ondřej Bryscejn
12.2. 2015 5.3. 2015 Schválený rozpočet obce Říčky 2015
11.2. 2015 2.3. 2015 Rozpočtový výhled DSO Region Orlické hory
11.2. 2015 2.3. 2015 Rozpočet DSO Region Orlické hory
9.2. 2015 24.2. 2015 Vyrozumění o přiznání úćastenství
3.2. 2015 12.2. 2015 Informace o konání veřejného zasedání obce Říčky
23.1. 2015 9.2. 2015 Návrh rozpočtu 2015
13.1. 2015 29.1. 2015 Veřejná vyhláška, HC Vinohrady a.s.

Archiv