Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Obec Říčky OZV o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí.pdfVyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

 

Název vyhlášky Účinnost
OZV  O stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí 1. 1. 2023
OZV č. 3/2021 O stanovení obecního systému odpadového hospodářství 18. 12. 2021

Opatření obecné povahy č. 1/2017 o vydání územně plánovací dokumentace

Opatření obecné povahy č. 2/2023 o vydání Změny č. 1 územního plánu Říčky v Orlických horách

 

24. 6. 2017

12.12.2023

OZV O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1. 1. 2024 
OZV O místním poplatku z pobytu 1. 1. 2024 
OZV O místním poplatku ze psů 1. 1. 2024 
OZV O místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1. 1. 2024

 

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4